Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro značku CHIARO

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů:

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se pouze na spotřební zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 2. Prodávajícím je Eva Moravcová, Jemnická 355/3, Praha 4, 140 00  IČO: 75299011 , nejsme plátci DPH (dále jen "Prodávající").
 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.
 4. Reklamované zboží sezasílá na adresu : Eva Moravcová , Slavíčinská 150/16, Praha 5, 15521
 5. Zákazník dopředu informuje o zaslání reklamace prodejce na emailu: chiarobaby@email.cz
 6. Zboží zaslané zpět na dobírku, nebude prodejcem převzato.
 7. Při návratu celé objednávky prodejce vrací částku dopravy nejnižší , kterou lze zvolit v jeho eshopu, bez ohledu na to jakou konkrétní zákazník ve své objednávce  zvolil.

Záruční podmínky:

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující od skončení opravy Zboží převzít. Dojde-li k výměně Zboží, začne záruční doba znovu, a to od převzetí nového Zboží.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vyřízení reklamace:

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupené Zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu Prodávajícího – Eva Moravcová , Slavíčinská 150/16, Praha 5, 15521. V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení Zboží Prodávajícím.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 5. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

a. vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím

b. provedením nekvalifikovaného zásahu

c. bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 1. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněny Záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
 • že kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek
 • zboží bude k reklamaci zasláno vyprané , nijak neznečištěné. V opačném případě bude výrobek odmítnut a vrácen zákazníkovi.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 1. V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace

Závěrečná ustanovení:

 1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.

Reklamace se zasílají na adresu:

Eva Moravcová CHIARO

Slavíčinská 150/16

Praha 5 Sobín – 15521

 

Kontakt pro informace o reklamaci  777637787